Kilka ważnych pytań bez odpowiedzi

Bogdan Białek jest w tej szczególnej sytuacji, że dane jest mu spojrzenie na rzeczywistość z różnych perspektyw (…). Można by powiedzieć: człowiek czynu, aktywny obywatel, a nawet: sprawny i kreatywny przedsiębiorca. A tu, ze stronic tej książki wyłania się osoba od wielu lat praktykująca medytację, osoba, która z równą wrażliwością wnika w myśl mistyków chrześcijańskich, […]

Kto jest w ciszy – zestaw 3 książek dla tych, którzy medytują i tych, którzy chcą zacząć

W ostatnich latach w Polsce wzrasta zainteresowanie medytacją – głównie jako drogą do zdrowszego i pełniejszego życia, bowiem wyniki badań pokazują, że medytacja łagodzi stres, uśmierza ból fizyczny, pomaga lepiej radzić sobie z negatywnymi emocjami. Coraz więcej osób poszukuje miejsc i grup, z którymi może rozpocząć lub kontynuować medytowanie. Jednocześnie wokół medytacji narasta wiele stereotypów, […]