Bogdan Białek

Kilka ważnych pytań bez odpowiedzi

Bogdan Białek jest w tej szczególnej sytuacji, że dane jest mu spojrzenie na rzeczywistość z różnych perspektyw (…). Można by powiedzieć: człowiek czynu, aktywny obywatel, a nawet: sprawny i kreatywny przedsiębiorca. A tu, ze stronic tej książki wyłania się osoba od wielu lat praktykująca medytację, osoba, która z równą wrażliwością wnika w myśl mistyków chrześcijańskich, co mędrców żydowskich i mistrzów wschodnich. Słucha z szacunkiem i uczy się od cadyka Zussji, mistrza buddyjskiego Kadowakiego czy filozofa chrześcijańskiego, ks. Józefa Tischnera. Ta wielość perspektyw, doświadczeń, a także dynamika drogi życiowej czynią z autora tej książki wiarygodnego, bo niejednowymiarowego i niebanalnego świadka naszych czasów. W tym kontekście zrozumiałe jest, że najważniejsze pytania nie mogą znaleźć łatwej odpowiedzi. Co nas, oczywiście, nie zwalnia z poszukiwań.

Prof. Bogdan de Barbaro, psychiatra, psychoterapeuta (ze wstępu do książki)

(…) Owe „kilka ważnych pytań” nie służą poszerzeniu wiedzy, ale pogłębianiu doświadczenia. Każde bowiem egzystencjalnie poważne pytanie, jest echem jednego pytania: „Kim jestem?”. Książka (także ta elektroniczna – przyp.red) jaką trzymasz Czytelniku w rękach jest zachętą do tego, aby to pytanie potraktować z należytą powagą. A jeśli szukasz odpowiedzi na inne ważne pytania pokaże ci ona, że nie znajdziesz na nie gotowych odpowiedzi. Aby odpowiedzieć na najważniejsze pytania samemu trzeba stać się Pytaniem i przyjąć całe swoje życie za odpowiedź. Owa „niewiedza” szanuje zarówno pytania jak i odpowiedzi, nie zamieniając żadnego z nich w ideologię. Staje się mądrością, kiedy uwalniamy się od wszystkiego, co wydawało nam się pewne. Pragnienie pewności nie jest bowiem w stanie dotrzymać kroku Rzeczywistości. Nie pozostaje nam jednak ani nihilizm ani relatywizm czy dogmatyzm

„Jedna droga światła i ciemności, na niej

każda rzecz odchodzi i przychodzi.

Jeżeli na takiej drodze się znalazłeś,

Wszystko jest w porządku”[1].

Teraz możesz poczuć się pewnie, ale zupełnie na innych zasadach. Zacznij więc czytać, pytać i pozostań uważnym aż kilka ważnych pytań bez odpowiedzi staną się częścią Ciebie.

Ks. dr Jacek Prusak SJ (ze wstępu do książki)

Bogdan Białek

Z wykształcenia psycholog, był redaktorem naczelnym „Charakterów”, jest założycielem i prezesem Stowarzyszenia im. Jana Karskiego, ostatnio powołał do życia Instytut Kultury Spotkania i Dialogu. Jest współprzewodniczącym Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. Stał się bohaterem filmu dokumentalnego produkcji polsko-amerykańskiej „Bogdan’s Journey” (polski tytuł „Przy Planty 7/9”), który został nagrodzony na festiwalach Jersey City International Televison & Film Festival oraz St. Louis International Film Festival.